Business Trainingen

Deze trainingsvorm is gericht en ontwikkeld op het creëren van een team in een kort tijdbestek. Voornaamste doel: Het ontdekken, onder stresserende omstandigheden, van de effectieve kwaliteiten en eigenschappen van het individu in het team. Deze training is bij ons bekend als BODYGUARD EXPERIENCE.

Het doel van de BODYGUARD EXPERIENCE is dat er een beroep gedaan wordt op het gezonde verstand van de deelnemers waarbij het in stand houden van het teamverband in combinatie met het veilig afleveren van de V.I.P. de hoogste prioriteit heeft. Als onwetende op het vakgebied zullen de deelnemers geconfronteerd worden met allerlei simulatiesituaties. Daarnaast kunnen de praktijkgerichte situaties confronterend zijn voor de fysieke en mentale gesteldheid. De rode draad in de Bodyguard Experience© zijn de belevingservaringen van de persoonsbeveiliger in combinatie met survivalonderdelen en mentale aspecten.

Bridging the gap

Waarom de bodyguard? Een bodyguard dient namelijk over een enorme kennis van diverse disciplines te beschikken. Beschikt over een groot gevoel van verantwoordelijkheid m.b.t. de uitvoering van zijn vaardigheden onder alle omstandigheden. Men is getraind om onder zware fysieke en mentale druk opdrachten uit te voeren. Is klantgericht, volgt nauwgezet de voorgeschreven procedures, zorgt voor een goede planning en continuïteit in de feedback naar zijn opdrachtgevers.

Samen problemen oplossen, constructief overleg, gebruik maken van elkaars sterke punten. Confrontatie en harmonie, dat zijn de kernwoorden. Vertaald naar het voetbal zijn spelstructuren zodanig ontwikkeld dat elk individu onmisbaar is wanneer de groep haar taak uitvoert. Motivatie, samenwerking, opoffering, doorzettingsvermogen, wie neemt de leiding op een cruciaal moment, wie toont initiatief en wie houdt zich, indien nodig, op de achtergrond. Waarbij naast de teamgerichte activiteiten eveneens aandacht wordt geschonken aan de individuele inbreng binnen het team. Elkaar leren kennen, vertrouwen en waarderen is de basis voor elke goede samenwerking.

Meer over The Bodyguard Experience…